IZBERI TEKMOVANJE V ŠOLSKEM LETU 2001/2002:
1. REGIJSKO TEKMOVANJE KOMORNIH SKUPIN S PIHALI

5. REGIJSKO TEKMOVANJE UČENCEV GLASBENIH ŠOL PRIMORSKE
 


Zveza slovenskih glasbenih šol
Glasbena šola Ilirska Bistrica

1. REGIJSKO TEKMOVANJE KOMORNIH SKUPIN S PIHALI
Glasbena šola Ilirska Bistrica
Sobota 6. aprila 2002
 

1. KATEGORIJA

Zap št.

Priimek in ime

Glasbena šola

Mentor

Točk

Priznanje

1

Trio:
REJEC Tina, flavta
CARLI Nina, flavta
RUTAR Marjeta, klavir

 

GŠ Tolmin

Maja Klanjšček

90,75

zlato

 

  2. KATEGORIJA

Zap št.

Priimek in ime

Glasbena šola

Mentor

Točk

Priznanje

1

Duo:
DADIČ Ana, flavta
TOŠIĆ Aleksander, kitara

 

CGV Koper
GŠ Izola

Katja Petrovič,
Boštjan Andrejc

85,25

srebrno

2

Trio:
VENIER Carlo, klj. flavta
ZOBEC Jan, klj. flavta
BAJC Tjaša, klj. flavta

 

GM »M. Kogoj« Trst

Erika Slama

94,33

zlato
2. nagrada

3

Trio:
KRAVANJA Neža, flavta
PAGON Andreja, flavta
BENEDEJČIČ Mojca, violončelo

 

GŠ Tolmin

Maja Klanjšček

78,50

bronasto

4

Trio:
MAREGA Petra, flavta
VENIER Laura, violina
PANIZON Emanuele, violončelo

 

GM »M. Kogoj« Trst

Erika Slama

88,66

srebrna

5

Trio:
PRUNK Mateja, flavta
FELICJAN Rok, klarinet
HORVAT Gregor, fagot

 

CGV Koper

GŠ Piran

Robert Stanič

85,75

srebrno

6

Trio:
SIRK Lea, flavta
KOZLOVIČ Tadeja, flavta
HRIBAR Nika, flavta

 

CGV Koper

GŠ Koper

Alenka Zupan

99

zlato
1. nagrada

7

Kvartet:
PENKO Teja, flavta
DOLGAN Gašper, flavta
ZUBČEVIĆ Emil, violončelo
BENIGAR Elizabeta, klavir

 

GŠ Ilirska Bistrica

Adnan Zubčević

93,25

zlato
3. nagrada

 

 3. KATEGORIJA

Zap št.

Priimek in ime

Glasbena šola

Mentor

Točk

Priznanje

1

Duo:
ISTENIČ Vesna, fagot
KEK Danaja, fagot

 

GŠ Logatec

Zoran Mitev

85,33

srebrno

2

Trio:
STARC Meta, flavta
RISEGARI Iris, flavta
KODRIČ Zinajda, flavta

 

GM »M. Kogoj« Trst

Erika Slama

90

zlato

3. nagrada

3

Kvartet:
KAVČIČ Irena, flavta
PEŠIČ Jelena, flavta
DUJC Erika, flavta
HRIBAR Nika, flavta

 

CGV Koper

GŠ Koper

Alenka Zupan

99

zlato

2. nagrada

4

Trio:
MATUC Katja, klj. flavta
HADALIN Kaja, klj. flavta
PODOBNIK Primož, klj. flavta

 

GŠ Idrija

Milojka Bizjak

80,75

srebrno

5

Kvartet »Alikvoti«:
KAVČIČ Irena, flavta
KLEIBENCETL Katarina, flavta,
GRIZONIČ Daniel, klarinet
PALČIČ Rok, klavir

 

CGV Koper

GŠ Koper

Alenka Zupan

100

zlato

1. nagrada

Zaključni koncert tekmovalcev je bil v  soboto, 6. aprila 2002, ob 19. uri