ZVEZA PRIMORSKIH GLASBENIH ŠOL
CGV KOPER - GLASBENA ŠOLA KOPER
7. TEKMOVANJE MLADIH PIANISTOV PRIMORSKE
Koper, 12. in 13. maja 2000  

 

 ZAČETNIKI

Zap št.

Priimek in ime

Glasbena šola

Učitelj

Točke

Priznanje

Nagrada

1

Meta Fajdiga

GŠ V. Vodopivca Ajdovščina

H. Plesničar

95,40

zlato

1. nagrada

2

Karin Humar

GŠ Sežana

T. Ražem

72,20

bronasto

 

3

Ana Lešnik

CGV GŠ Koper

N. Umer

91,40

zlato

3. nagrada

4

Kaja Teraž

GŠ Sežana

A. Podgornik Miklavec

77,00

bronasto

 

5

Špela Vuga

GŠ Nova Gorica

K. Jamšek

92,00

zlato

2. nagrada

6

Leja-Romana Zupančič

CGV GŠ Izola

D. Jug

76,40

bronasto

 

7

Boštjan Bolko

GŠ Idrija

M. Tajnšek

82,00

srebrno

 

8

Urška Boštjančič

GŠ Ilirska Bistrica

H. Protić Kindler

76,40

bronasto

 

 


KLAVIR SOLO - KATEGORIJA 1.A

Zap št.

Priimek in ime

Glasbena šola

Učitelj

Točke

Priznanje

Nagrada

1

Armin Ćolarić  

GŠ Idrija

M. Tajnšek

88,80

srebrno

 

2

Elena Dojčinovski

CGV GŠ Piran

Bojan Glavina

81,50

srebrno

 

3

Hani Ivančič

GŠ F. Gerbiča Cerknica

E. Popit

78,00

bronasto

 

4

Marko Kanalec

GŠ Tolmin

T. Cimprič

92,00

zlato

3. nagrada

5

Tina Kralj  

GM M. Kogoj Trst

Xenja Brass

80,80

srebrno

 

6

Andreja Lekše

GŠ F. Gerbiča Cerknica

T. Škerlj

75,60

bronasto

 

7

Maja Makarovič

GŠ Ilirska Bistrica

M. Blažina

76,60

bronasto

 

8

Monika Morato

CGV GŠ Koper

N. Umer

86,20

srebrno

 

9

Karin Možina

GŠ Nova Gorica

B. Mačkić

72,20

bronasto

 

10

Nika Nadlišek  

GM M. Kogoj Trst

B. Zonta

82,80

srebrno

 

11

Mojca Rusjan

GŠ Nova Gorica

B. Paškvan

-

-

-

12

Anže Vrabec

GŠ Nova Gorica

I. Silič

95,20

zlato

1. nagrada

13

Jana Zupančič  

GM M. Kogoj Trst

T. Ražem

83,60

srebrno

 

14

Blaž Živec

GŠ Sežana

V. Miletić Corona

80,40

srebrno

 

15

Ana Žunič

CGV GŠ Koper

N. Žerjal

90,80

zlato

 

16

Harjet Antonič

SCGV E. Komel Gorica

I. Silič

92,60

zlato

2. nagrada

17

Tinkara Babič

GŠ Ilirska Bistrica

H. Protić Kindler

72.40

bronasto

 

18

Patricija Blatnik

CGV GŠ Piran

Nina Molina

85,60

srebrno

 

 


KLAVIR SOLO - KATEGORIJA 1.B

Zap št. Priimek in ime Glasbena šola Učitelj

Točke

Priznanje

Nagrada

1 Tina Čuk CGV GŠ Koper N. Umer

91,20

zlato

3. nagrada

2 Maja Gombač GŠ Ilirska Bistrica M. Blažina

-

-

-

3 Alej Pekica CGV GŠ Koper S. Gadžijev

-

-

-

4 Lea Prelovec   CGV GŠ Koper S. Chicco

-

-

-

5 Pia Rižnar CGV GŠ Izola D. Jug

84,20

srebrno

 

6 Christian Stipancich GM M. Kogoj Trst T. Ražem

-

-

-

7 Zarja Vatovec CGV GŠ Izola A. Alavanja Drucker

88,80

srebrno

 

8 Luka Vitez   CGV GŠ Koper N. Umer

78,80

bronasto

 

9 Danijel Brecelj GŠ Nova Gorica K. Jamšek

91,80

zlato

2. nagrada

 


KLAVIR SOLO - KATEGORIJA 1.C

Zap št. Priimek in ime Glasbena šola Učitelj

Točke

Priznanje

Nagrada

1 Lara Klun
CGV GŠ Koper S. Gadžijev

92.50

zlato

 

2 Nina Kruh SCGV GŠ E. Komel Gorica S. Gadžijev

94,25

zlato

3. nagrada

3 Sidonija Mozetič GŠ Postojna E. Popit

82,60

srebrno

 

4 Katja Počkar GŠ V. Vodopivca Ajdovščina H. Plesničar

85,60

srebrno

 

5 Sara Rustja GŠ V. Vodopivca Ajdovščina S. Gadžijev

97,00

zlato

1. nagrada

6 Natalija Šaver
GŠ Nova Gorica I. Silič

96,40

zlato

2. nagrada

7 Marko Trebižan GŠ V. Vodopivca Ajdovščina H. Plesničar

89,00

srebrno

 

 


KLAVIR SOLO - KATEGORIJA 2.A

Zap št. Priimek in ime Glasbena šola Učitelj

Točke

Priznanje

Nagrada

1 Helena Gardina CGV GŠ Koper B. Glavina

92,50

zlato

2. nagrada

 


KLAVIRSKI DUO – 1. KATEGORIJA

Zap št. Priimek in ime Glasbena šola Učitelj

Točke

Priznanje

Nagrada

1 Petra Grassi in Veronika Grassi GM M. Kogoj Trst B. Zonta

78,40

bronasto

 

2 Barbara Rupar in Barbara Markovič GŠ F. Gerbiča Cerknica T. Škerlj

77,80

bronasto

 

3 Nastja Cepak in Ajda Kljun CGV GŠ Koper S. Chicco

93,00

zlato

2. nagrada

 


 KLAVIRSKI DUO – 2. KATEGORIJA

Zap št. Priimek in ime Glasbena šola Učitelj

Točke

Priznanje

Nagrada

1 Špela Koren in Petra Kurinčič GŠ Tolmin A. Gradinac

70,00

bronasto

 

2 Andreja Lekše in Špela Škerlj GŠ F. Gerbiča Cerknica T. Škerlj in A. Švigelj

80,40

srebrno

 

3 Tanja Makuc in Jerneja Leban GŠ Tolmin A. Gradinac

76,40

bronasto

 

 


 KLAVIRSKI DUO  3. KATEGORIJA

Zap št.

Priimek in ime

Glasbena šola

Učitelj

Točke

Priznanje

Nagrada

1

Anja Kaurič in Linda Bončina

GŠ Idrija

M. Tajnšek

82,60

srebrno

 

2

Veronika in Uršula Koren

CGV GŠ Koper

S. Pretner

93,80

zlato

2.nagrada

3

Maruša Obreza in Maja Mekinda

GŠ F. Gerbiča Cerknica

T. Škerlj

85,20

srebrno

 

4

Tjaša Škrbina in Barbara Škrbina

CGV GŠ Koper

J. Jerman in B. Glavina

91,00

zlato

3.nagrada

 


OCENJEVALNA KOMISIJA
Predsednik: Sijavuš Gadžijev, CGV Koper
Člani: Bojan Glavina, CGV Koper
Tatjana Grahelj, GŠ Idrija
Andreja Konjedic-Lenardič, GŠ Nova Gorica
Metka Lebar, GŠ F. Gerbiča Cerknica
Nadomestni član: Silvana Pretner

ZAKLJUČNI KONCERT NAGRAJENCEV
JE BIL V SOBOTO, 13. maja 2000, ob 19. uri V DVORANI GLASBENE ŠOLE KOPER, GALLUSOVA 2.

ORGANIZATORJI  TEKMOVANJA
Zveza primorskih glasbenih šol
Aktiv učiteljev klavirja ZPGŠ
Center za glasbeno vzgojo Koper
Glasbena šola Koper
Gallusova 2, 6ooo Koper
tel.: 05/627-23-72, fax: 05/627-16-40

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsednica: Marija Gombač                                    
Člani:    Bojan Glavina                                                
Nuša Umer
Selma Chicco
Tajnici: Maja Cilenšek
Sindija Šiško
Računska pisarna: Friderik King

SVET TEKMOVANJA
Predsednik: Borut Logar
Članici: Lilija Kranjec
Stana Umek