Priprava otroka na igranje inštrumenta po Willemsovi  metodi

 

Razvoj glasbene muzikalnosti pri otroku je zelo kompleksen proces. Velja, da so za razvoj glasbene nadarjenosti pomembni zlasti trije elementi: to so dednost, samoiniciativnost in vplivi okolja. Obenem sta razvijanje posluha in razumevanja glasbe temeljna elementa kakovostne glasbene vzgoje.

            Glasbeni pedagogi se moramo vprašati, kako čim bolj uspešno razviti otrokov posluh - predvsem občutek za intonacijo in ritem, občutek za tempo in sproščenost v gibih.  Kako razvijati kulturo lepega, zlasti pa sproščenega  petja? Willemsova metoda nam z rezultati svojega načina poučevanja kaže, kako lahko pridemo do presenetljivih rezultatov v razvoju otrokovega posluha in v razumevanju glasbe na preprost, otrokom všečen način.

            Bistven element pri metodi Willems je razvoj oz. ozaveščanje glasbenega, notranjega posluha. Pomembno je tudi spoznavanje fizičnih in fizikalnih osnov glasbe: npr. pri igranju na inštrument ali petju pride zvok po zraku do našega srednjega ušesa, v možganih dobimo občutek, da nekaj slišimo, sprejemamo zvok, čutimo, si pridobimo neko glasbeno sliko in memoriramo. Prvi korak k izvajanju glasbe je poslušanje, pozornost, ozaveščanje slišanega, s čimer si ustvarimo notranjo predstavo. Pri tem procesu je petje zelo pomembno.

           

Sama sem pri poučevanju že začela uporabljati nekatere od konkretnih nasvetov, ki sem jih pridobila na seminarju (npr. petje melodije ali spremljave iz določene skladbe: najprej zapojemo melodijo, šele potem jo zaigramo na inštrument; sledi kombinacija igranja in petja: eno melodijo pojemo, drugo istočasno igramo). S to vajo - seveda moramo biti pozorni na artikulacijo, dinamiko, izgovorjavo not  se otroku veča samozavest, bolj je gotov vase, bolj je muzikalen in sproščen v naravnem poteku odkrivanja glasbe.

            Oponašanje oz. posnemanje, ponavljanje, transpozicija raznih glasbenih vzorcev ter improvizacija z glasom ali inštrumentom poveča otrokovo nagnjenost k umetniški izvedbi skladb. Zavedati se je namreč potrebno, da na pot v čudoviti svet glasbene umetnosti  stopa otrok predvsem s svojim notranjim svetom imaginacije.

 

 Irena Urbanc