SEMINAR  VODENJA  IN  GLASBENE  INTERPRETACIJE  ZA  PIHALNE  ORKESTRE  POD  VODSTVOM  BELGIJSKEGA  SKLADATELJA  IN  DIRIGENTA  JANA  VAN  DER  ROOSTA

 

Od  9.  do  13.  maja  je  v  Trstu  in  Piranu  potekal  seminar  za  vodenje  in  glasbeno  interpretacijo  za  pihalne  orkestre  pod  vodstvom  svetovno  znanega  belgijskega  skladatelja  in  dirigenta  JANA  VAN  DER  ROOSTA. 

           Skladatelj  Jan  Van  Der  Roost  se  je  rodil  leta  1956  v  Duffelu  v  Belgiji.      Glasbeno  šolanje  je  začel  z  igranjem  pozavne  v  mestnem  pihalnem  orkestru  pod  vodstvom svojega očeta.  Iz  istega  instrumenta  je  tudi  diplomiral na »Lemmens  institute  de  Louvain«.  Istočasno  je  diplomiral  na  oddelku  za  glasbeno  zgodovino  in  glasbeno  pedagogiko.  Študij  kompozicije  je  opravil  z  odliko  na  Kraljevem  konservatoriju  v  Gentu  in  Antwerpnu  leta  1979.  Trenutno  poučuje  na  Lemmensovem  inštitutu  v  Louvainu. 

           Skladatelj  in  dirigent  Jan  Van  Der  Roost   sodi  v  svetovni  vrh  kot  skladatelj  in  dirigent  za  komorne  pihalne  ansamble  in večje  pihalne  orkestre.  Opus  njegovih  del  vsebuje  paleto  različnih  stilov  in  zasedb  od  oratorija,  simfonije,  koncerta  za  kitaro  in  pozavno,  koncerta  za  dva  klarineta  in  komorni  orkester, do  ciklusa  samospevov  za  bariton  in  komorni  orkester,  številnih  skladb  za  trobila  itd.  Glavnina  njegovih  del  je  posneta  s  priznanimi  svetovnimi  solisti  (Walter  Boeykens)  na  zgoščenkah  De  Haske  in  EMI. Kot  skladatelj  in  dirigent  je  avtor  mnogih  krstnih  izvedb  lastnih  del  širom  po  svetu (Belgija,  Nizozemska,  Švica,  Italija,  ZDA,  Japonska,  Francija,  Singapur,  Avstrija,  Norveška,  Nemčija,  Finska,  Madžarska  itd.).

 

Profesor Jan  Van Der Roost  je  prisoten  na  obalnokraškem  glasbenem  področju  že  tretje  leto. Leta 2000 je vodil seminar za pihalne orkestre tržaškega okoliša (solist klarinetist  prof.  Robert  Stanič), leta  2001 pa seminar za celotno območje Furlanije Julijske krajine (solisti »Quartteto di sassofoni   Accademia«). Letošnji seminar je potekal v okviru širšega področja  Alpe -Jadran in je vključeval glasbenike treh dežel: Slovenije, Hrvaške in Italije. Program  seminarja je bil sestavljen iz naslednjih  del:

 

A.   Dvorak:  Slovanski  ples  št.  8

 

N. Rimski  Korsakov:  Koncert  za  pozavno (solist   odlični  tržaški  pozavnist Erik  Žerjal)

 

R.  Gliere:  Koncert  za  trobento (solist trobentač Luigi  Santo),

 

J. Van Der  Roost :  Suite  Balkania

 

J. Van  Der  Roost:  Sinfonia  Hungarica

stavki:  Attila,  Arpad,  S.  Istvan

 

            Prav  skladba  Sinfonia  Hungarica  mojstra  Jana  Van  Der  Roosta  je  dala  težo  celotnemu  seminarju.  Obsežno  delo  je  bilo  napisano  po  naročilu  madžarske  vlade  leta  2001  ob  1000-letnici  jubileju  obstoja  madžarske  države.  Vsak  stavek  je  naslovljen  z  imeni  kraljev,  ki  so  postavili  temelje današnje   madžarske  države.

 Atila,  pojem  krutosti  in  barbarstva  je  predstavljen  s  poudarkom  na  tolkalih  in  trobilih.  Pihala  z  bravuroznimi  tempi  in  pasažami  ustvarjajo  vzdušje  vojne  vihre  v  času  petega  stoletja   (Razdejanje  Ogleja  452).

 

Arpad,  prvi  veliki  knez  Madžarov (8. 9. stoletje), ustanovitelj  Ogrske  države.  Prvi  del  skladbe  ponazarja  boje  proti  germanskim  vplivom,  drugi  del  pa  s  svečanostjo  glasbenega  motiva  poudari  začetek  nove  zgodovine  Madžarske.  Orkester  se  iz  prvotnih  izbruhov  vojne  vihre  zlije  v  skupni  zvok  sožitja  in  miru.

S. Istvan  (Sv. Štefan)  sprejme  krščanstvo  in  zahodnoevropsko  kulturo (1001).  Religioznost  in  čustvenost  motivov  prvega  dela  tretjega  stavka  se  z  oznako  » come organo« prevesita  v  zaključni  del  s  svečano  madžarsko  himno.

Sinfonia  Hungarica  je  bila  izvedena  pod  skladateljevim  vodstvom  že  v  sedemnajstih  državah  sveta.  Osemnajsta  in  krstna  izvedba  v  Sloveniji  je  bila  13.  maja  v  veliki  dvorani  kongresnega  centra   »Emona« Bernardin.   Devetnajsta  in  ravno  tako  krstna  izvedba  za  Italijo  pa  v  dvorani  gledališča    G.  Verdija  v  Miljah.

          Iz  Slovenije  se  je seminarja  kljub  vabilom  udeležilo  le  manjše  število  slušateljev.  To  so  bili  predvsem  člani  Mladinskega  pihalnega  orkestra   Karola  Pahorja   iz  Pirana.  Vzrok  za  maloštevilni  obisk  slovenskih  godbenikov  gre  iskati  predvsem  v  istočasnem  tekmovanju  slovenskih  pihalnih  orkestrov  v  3.  in  1.  kategoriji  v  Ilirski  Bistrici.

            Zasluge  in  zahvala  za  izvedbo  in  uspešnost  seminarja  gresta  glasbenemu  društvu  »Serenade  Ansamble«  iz  Milj,  A.N.B.I.M.A.  Friuli  Venezia  Giulia  sez. Di Trieste,  Mestnemu  pihalnemu  orkestru   G.  Verdija  iz  Trsta,  Zvezi  kulturnih  društev   Karola  Pahorja   Piran,  Mladinskemu  pihalnemu  orkestru    Karola  Pahorja   Piran  in  Kongresnemu centru  Hotel Emona,  Bernardin  Portorož.

 

Robert Stanič