75 LET GLASBENE ŠOLE SLAVKA OSTERCA, LJUTOMER

 

Ob jubileju

 

Jubilej, ki ga v letu 2002 praznuje GŠ Slavka Osterca Ljutomer je pomemben dogodek in priložnost, da poudarimo pomen glasbene šole v kulturnem življenju Prlekije. To je jubilej ustanove, ki že 75 let skrbi za glasbeno vzgojo in vsestranski razvoj mladih lhudi. To je ustanova, ki se uspešno uveljavlja in opravlja svoje poslanstvo v splošno zadovoljstvo. Trdno se spaja s svojim okoljem in ga nenehno kulturno bogati. Z glasbeno-vzgojno in glasbeno kulturno dejavnostjo pozitivno zaznamuje mesto Ljutomer.

 

Bilo je nekoč...

 

V svojem razvoju je prešla različna obdobja in razvojne faze. S petjem in glasbo se je v preteklosti kalila zavest naših pogumnih in naprednih Prlekov -že v času, ko je bilo slovenstvo odrinjeno in ko so nastali zametki odločilnih korakov v taborskem gibanju. Njene korenine segajo v dobo čitalnic, ko je bilo leta 1894 ustanovljeno prvo slovensko pevsko društvo. To je postalo žarišče iz katerega se je razvijala ostala glasbena dejavnost in tako je kmalu zaživela tudi instrumentalna glasbena dejavnost. Pred pričetkom prve svetovne vojne se je pevsko društvo preimenovalo v glasbeno društvo. Leta 1922 je društvo ustanovilo godbo na pihala, nekaj let za tem pa še glasbeno šolo. Franc Zacherl je bil tisti, ki je vodil celotno glasbeno življenje v Ljutomeru. Veliko je bilo gostovanj pomembnih ansamblov, ki jih je glasbeno društvo vabilo v Ljutomer in s tem pripomoglo k uspehu in razvoju glasbene šole. Šola je že takrat dala osnovno glasbeno znanje mnogim, ki so pozneje postali poklicni glasbeniki in se kot glasbeni pedagogi vrnili na glasbeno šolo ali se vključili v orkestre. Med drugo svetovno vojno je delovanje glasbene šole zamrlo in na novo zaživelo po vojni. Vodstvo glasbene šole je prevzel Avgust Loparnik, ki jo je uspešno vodil vse do upokojitve leta 1973. Njegovo delo je uspešno nadaljeval Mirko Prelog do leta 1990, nakar je ravnateljevanje prevzela Dragica Marovič.

Leta 1963 so glasbeno šolo preimenovali po našem rojaku skladatelju Slavku Ostercu.

Po prvih začetkih se je začel hiter razvoj, saj se je povečalo število učencev in učiteljev. Neprestano je naraščala kakovost glasbeno-vzgojnega dela. Posledica širitve je bila ustanovitev dislociranih oddelkov v Križevcih v šolskem letu 1958/59, v Veržeju in Razkrižju v šolskem letu 1970/71.

 

...in danes

 

Danes je Glasbena šola Slavko Osterc Ljutomer javni vzgojno-izobraževalni zavod z matično šolo in sedežem v Ljutomeru ter dislociranimi oddelki Križevci, Veržej in Razkrižje. V šolskem letu 2001/02 je vpisanih 249 učencev. Paleta instrumentov, katere poučujemo v glasbeni šoli, je zelo pestra. Imamo oddelke za: klavir, trobila, pihala, harmoniko, kitaro, tolkala, godala, malo glasbeno šolo in pripravnico.

Številni nastopi, sodelovanje na srečanjih glasbenih šol, priprava programov za osnovno šolo in vrtce, priznanja, plakete, nagrade z regijskih in državnih tekmovanj, usmerjanje nadarjenih učencev v nadaljnji študij  potrjujejo našo pravo, kvalitetno pot ter so dokaz, da stopamo proti samemu vrhu glasbenega šolstva na Slovenskem. Da je glasba globoko vpletena v življenje nas vseh, priča dejstvo, da skoraj ni prireditve, kjer ne bi bila prisotna.

 

Druženje v komornih skupinah in orkestrih navdušuje mlade za skupno muziciranje. Naš ponos so: godalni orkester, harmonikarski orkester, Big Band, mladinski pevski zbor in različne komorne skupine.

 

Velik pomen ima glasbena šola pri amaterski kulturi s tem, da načrtno usmerja mlade v amaterske glasbene dejavnosti.

 

Notranji šolski prostor si je šola zgledno uredila. Ponašamo se z lepo urejeno dvorano za koncerte. Pri promociji našega mesta Ljutomer je že neštetokrat odigrala pomembno vlogo. Žal pa tega ne moremo trditi za zunanjo podobo stavbe v kateri domujemo.

 

S svojim slabim izgledom kazi mestno jedro in nikakor ni v ponos ustanovitelju. Upamo, da bo naš občina Ljutomer v prihodnje imela več posluha in bo zagotovila finančna sredstva za obnovo.

 

Šola pomeni življenje, rast in razvoj. Nenehno se je potrebno javno dokazovati s kvalitetnim delom in se neprestano spopadati z novimi in novimi  izzivi.

 

75-letnica je posledica iznajdljivosti glasbenikov, trdne volje in odločnosti tistih, ki so začeli tkati podobo ljutomerske glasbene šole. Hvaležni smo generacijam glasbenikov in glasbenih pedagogov za opravljeno delo, ki so ga pustili za seboj. Ponosni smo na njih, ko lahko danes ob visokem jubileju spremljamo uspehe sedanje generacije učencev in  njihovih pedagogov.

 

Jubilej je obračun opravljenega dela v daljšem obdobju, realen pogled na ustvarjalno pot, bilanca uspehov in neuspehov ter jasen pogled naprej.

 

PRETEKLOST JE NAŠ TEMELJ,

SEDANJOST NAŠE GRADIVO,

PRIHODNOST PA NAŠ CILJ IN VRH.

 

Dragica Marovič