O ZGOŠČENKI KOMORNEGA ZBORA ˝ISKRA˝ IZ BOVCA

 

            Izšla je zgoščenka komornega zbora ˝Iskra˝ iz Bovca. To je pravzaprav ženski zbor, ki ga je v glasovno zlito in skladno delujočo pevsko celoto izoblikoval tamkajšnji domačin, skladatelj in dirigent Ambrož Čopi, ki je zbor popeljal v svet lepote ustvarjalnega oblikovanja. Le-to se nam razodeva v izvajanju izvirnih in prirejenih oziroma obdelanih ljudskih pesmi slovenskih skladateljev tudi na tej zgoščenki. Spored je smiselno sestavljen, petje zveni ubrano, interpretiranje je nazorno, izpovedno iskreno. Dirigent potrjuje svojo posebno navezanost na vokalno področje in sprošča svojo poustvarjalno moč v učinkovito odmevnost.

            Na plošči je šestnajst pesmi M. Lipovška, P. Merkuja, U. Rojka, A. Kumarja, U. Kreka, A. Čopija, J. Ježa, M. Gabrijelčiča, P. Kalana in S. Vremšaka.

            Zgoščenka predstavlja zgovoren dokument prizadevanj v naši zborovski ustvarjalni in poustvarjalni dejavnosti in potrjuje, da se kakovost lahko povzpne tudi izven velikih mest, saj je odvisna le od znanja in osebnosti, ki umetnost udejanja.

            Spored so snemali v studiu Radia Koper. Posnetki so dobri, le na enem mestu zaznavamo vstavljanje ponovljene fraze ali določenega dela pesmi. Snemanje amaterskega zbora v gluhem studiu je namreč težko in včasih mučno. Večkratna ponavljanja utrudijo pevce. Zato bi priporočal snemanje v akustično naravno odmevnih prostorih, ki jih pri nas ne manjka, le poiskati jih je treba, saj bi bila medsebojna slišnost pevcev popolnejša, odmevnost in zvočna barvitost pristnejša.

            Plošči je dodan življenjepis Ambroža Čopija in komentarji k skladateljem in njihovim pesmim, ki jih je napisala Branka Kljun. Dodana pa so tudi besedila pesmi.

 

Ivan Silič