NA GLASBENEM KVIZU SO SE Z ZNANJEM IZKAZALI UČENCI NAUKA O GLASBI CGV KOPER

 

Na prvi torek v pomladnem mesecu marcu so pedagoginje nauka o glasbi CGV Koper: Kristina Babič, Maja Cilenšek, Vanja Gregorič, Sindija Šiško in Danijela Terbižan uspešno organizirale in realizirale glasbeni kviz. Sodelovalo je šest ekip, v katerih so bili izbrani učenci iz 3. in 4. razredov koprske in izolske šole, kamor spadata tudi oddelka na OŠ Anton Ukmar in na OŠ Korte.

Koncertna dvorana glasbene šole v Kopru je bila polna mladih poslušalcev - navijačev in nekaterih povabljenih učiteljev. Ob desetih dopoldne se je začelo zares; napetost v dvorani se je stopnjevala, transparenti z napisi navijačev posameznih šol so se dvignili.

Kviz znanja iz predmeta nauka o glasbi je obsegal naslednje glasbene elemente:

1. Poslušanje glasbenega odlomka iz Suite št. 2 za mali orkester Igorja Stravinskega z ugotavljanjem taktovskega načina skladbe, zasedbe izvajalcev, tempa skladbe ter obdobja, v katerem je skladba nastala. Veliko odgovorov tekmovalcev je bilo pravilnih.

Melodični narek 4- taktne melodije v D- duru in melodičnem e- molu. Pri pouku je melodični narek pogosto trd oreh oziroma manj priljubljen kot ostale glasbene vsebine. Kljub temu pa so se učenci zbrano lotili zapisovanja te naloge: prvi narek, ki ga je izvajala učenka Anja Segulin na harmoniko so zapisali po spominu- na pamet, drugi - v izvedbi klarinetistke Tamare Franetič pa postopno po dva takta.

Ocenjevalna komisija, ki so jo sestavljali učitelji Darinka Jug, Benjamin Makovec in Nuša Umer je sproti pregledovala naloge in dosežene točke posameznih ekip takoj posredovala tekmovalcem in poslušalcem v dvorani.

Soliden rezultat so tekmovalci dosegli pri poslušanju intervalov, še boljši pa pri ugotavljanju akordov.

Sestava ritmične vaje in izvajanje z ritmičnimi zlogi in lesenimi paličicami. Žal prisotni v dvorani nismo mogli ugotoviti, koliko rešitev te naloge je bilo pravilno zapisanih in izvajanih. Dobro bi bilo, če bi rešitve zapisali na vidno mesto ali jih prikazali tako, da bi tudi poslušalci v dvorani dobili povratno informacijo.

Poslušanje neinstrumentalnih zvokov: učenci so zelo uspešno prepoznali zaporedja šestih zvokov, ki so vsakdanji spremljevalci našega življenja.

Med krajšim odmorom so si tekmovalci ob prigrizku oddahnili in se napotili v učilnice, kjer so reševali še dve nalogi.

 

Poslušalce v dvorani  pa so medtem razvedrili nastopajoči: duo kitar in flavtistka. Organizatorji kviza bi ob tem morali poskrbeti za predstavitev  izvajanih skladb.

Ustvarjalnost je nepogrešljiva pri rednem pouku in tudi v glasbenem kvizu je bila pomemben sestavni del naslednjih nalog. Ozvočenje in izvajanje grafičnega zapisa skladbe je bila naloga pri kateri so nas učenci presenetili s pravimi malimi umetninami.

Zadnjo nalogo so učenci pripravili ločeno v razredih. Priredbo ljudskega napeva »Tri tičice« so predstavili na odru dvorane. Ob pomoči glasbene pedagoginje Maje Cilenšek so se tudi poslušalci v dvorani naučili pesem zapeti in tako zapolnili čas, ko tekmovalcev ni bilo v dvorani. Učenci so nas ponovno presenetili z različnimi izvedbami  preproste melodije: z ritmično spremljavo Orffovega instrumentarija, igranjem na instrumente, ki se jih sicer učijo in petjem.

 

Ob koncu po snovi obsežnega in tudi časovno dolgega tekmovanja so člani komisije razglasili dokončne rezultate. Razlike v seštevku točk so bile minimalne, kar je dokaz o skrbnih pripravah učencev in njihovih pedagoginj na to tekmovanje, ki je bilo v taki obliki in obsegu na Centru za glasbeno vzgojo organizirano prvič.

 

Po seštevku točk so se najbolj izkazali učenci ekip:

GŠ Koper 1. skupina ( mentorica Sindija Šiško ): Monika Morato, Žiga Smolnik, Metka Kocjan in Simon Godec. Dosegli so 58 točk od možnih 64.

GŠ Koper oddelek OŠ A. Ukmar( mentorica Danijela Terbižan ) : Katja Fičur, Lea Stokuča, Helena Drolc in Karin Zrinski. Dosegli so 54 točk.

GŠ Izola 1. skupina ( mentorica Kristina Babič ): Nina Sinožič, Metka Krampf, Jessica Vodopija in Rok Kleva Ivančič. Dosegli so 54 točk.

V ostalih ekipah so sodelovali : GŠ Koper 2. skupina ( mentorica Vanja Gregorič ): Maja Muženič, Nežka Vrčon, Sanja Šehič in Luka Zaro, GŠ Izola oddelek Korte  (mentorica Maja Cilenšek ): Ana Lipušček, Tina Novak, Katja Panger in Patrik Pujac,

GŠ Izola 2. skupina ( mentorica Kristina Babič ): Sindi Bizjak, Mateja Lončarič, Zala Skomina, Aljoša Bolje.

 

Prof. Stana Umek