DEJAVNOST TRŽAŠKE GM V LETU 2001

 

Glasbena matica šola »M.Kogoj«- je prekosila cilj devetdesetih let delovanja na tržaškem območju. Zgodovinska ustanova je v tem dolgem obdobju premostila marsikatere temne trenutke in je tudi v zadnjih letih morala kljubovati težkim krizam. Z odobritvijo globalnega zaščitnega zakona slovenske manjšine v Italiji ni Glasbena matica dosegla državnega priznanja; na konservatoriju pa bodo v kratkem ustanovili posebno sekcijo s slovenskim učnim jezikom, v katero se bo gotovo pretakalo več strogo selekcioniranih profesorjev in starejših dijakov iz slovenske ustanove. S to radikalno spremembo se bo za Glasbeno matico začelo novo obdobje, ki postavlja odgovornim še mnoge dvome in vprašanja. To je le zadnja preizkušnja, ki jo šola mora prestati. Negotova bodočnost in kronične finančne težave sta v teh letih vztrajno grozili temelju ustanove; glasbeno jedro, ki jo tvori nezanemarljivo število učencev in njihovih profesorjev pa ni nikoli popustilo. Tudi v letu 2001, tik pred veliko zgodovinsko spremembo, je šola ohranila svojo običajno pestro dejavnost na področju notranjih in zunanjih nastopov, srečanj, pobud in tekmovanj.

V mesecu februarju so se učenci šole poklonili Francetu Prešernu z že tradicionalno proslavo, ob kateri se vsako leto prijetno združita glasba in poezija. Na začetku letošnje izvedbe srečanja z naslovom»Mladi glasbeniki ob dnevu slovenske kulture« je ravnatelj šole prof.Bogdan Kralj dvojezično pozdravil vse prisotne, da bi njegove uvodne besede neposredno dosegle tudi starše in učence italijanskega izvora, ki so se zavestno in širokogledno odločili za študij na Glasbeni matici, da bi se pod vodstvom kvalitetnih mentorjev približali ne samo glasbi, temveč tudi slovenskemu jeziku in kulturi. Nastopajoči so nato podali poslušalcem posebno pestro revijo skladb izključno slovenskih skladateljev. Pred publiko, ki je napolnilo Gallusovo sobo novega sedeža šole, so se predstavili mnogi različni izvajalci, od najmlajših do bolj izkušenih mladih glasbenikov. Solistično so nastopili pianisti, violinisti in flavtisti; koncert sta potem zaključila kvartet flavt in komorna skupina violončelov. Recitatorka Mira Fabjan, ki je prav tako učenka Glasbene matice, je obogatila to Prešernovo proslavo glasbenikov z branjem nekaterih izmed najbolj znanih verzov iz opusa slovenskega pesnika.

V razposajenem vzdušju pustnih dnevov pa se je odvijalo nekaj nastopov, ki so bili posvečeni najmlajšim glasbenikom. Mnogi učenci so imeli tudi letos priložnost igrati v maskah  in so pokazali, da se sadovi resnega študija glasbe lahko razkrijejo tudi ob sproščenih in razigranih priložnostih.

Starejšim izvajalcem pa je bilo namenjeno srečanje solopevcev, ki spada v okvir tradicionalnih pobud Zveze primorskih glasbenih šol. 23. marca se je zbralo v prostorih sedeža tržaške Glasbene matice veliko število mladih solopevcev, ki so zastopali šolo M.Kogoj iz Trsta, Center za glasbeno vzgojo iz Kopra ter glasbene šole  Nova Gorica, Vrhnika, Ajdovščina, Logatec, Cerknica, Ilirska Bistrica, Idrija, Postojna in Tolmin. Bogat glasbeni popoldan je označeval raznoličen spored in volja po izmenjavi in spoznavanju različnih načinov posredovanja vokalne tehnike.

Nekatere učenke solopevskega oddelka tržaške Glasbene matice pa so le teden kasneje postale protagonistke izjemne pobude, ki je požela velik uspeh. Mezzosopranistka Eleonora Jankovič je namreč izbrala tri pevke iz svojega razreda in je z njimi uresničila originalno zamisel sugestivnega večera ob glasbi Wolfganga Amadeusa Mozarta.  

Prireditev se je predstavljala kot poseben poklon opernemu opusu velikega avstrijskega mojstra. Koncertni spored so sestavljali odlomki iz najbolj znanih Mozartovih oper, ki so zazveneli v primernem scenskem okviru razkošnih kostumov iz 18. stoletja. Točke je povezovala vezna beseda, ob kateri so se poslušalci lažje uživeli v splošno dogajanje in v posebno vzdušje vsake arije.

»Večer z Mozartom« je doživel svojo prvo izvedbo v Trstu, kjer je vzbudil veliko navdušenje in je dosegel izredno pozitiven odziv publike in kritike. Prireditev so nastopajoče ponovile aprila v dvorani Pokrajinskih muzejev na goriškem gradu, kjer je zazvenela v okviru mnogih poklonov mestu Gorici ob letošnji 1000letnici njene prve omembe. Zadnja ponovitev pa je bila spet na tržaškem in sicer v Kulturnem domu na Proseku. 

Poleg samostojnih pobud, ki jih je prirejala sama Glasbena matica, so učenci šole tkali mrežo različnih prijateljskih stikov z drugimi ustanovami. Z oblikovanjem glasbenih točk raznih prireditev se je ustanova podala v bližnji svet in je tako dajala najboljšim učencem možnost nastopanja izven šolskega okvira. Na tem področju velja omeniti udeležbe nekaterih skupin na prireditvi ob dnevu miru v cerkvi Sv.Antona novega v Trstu (nastopil je tudi mešani zbor Gallus Resonet, ki je pod vodstvom Janka Bana osvojil letos srebrno plaketo na 17.državnem tekmovanju »Naša pesem« v Mariboru) in raznih solistov na prvi tekmovalni reviji »v izvajanju klasične glasbe«, ki je bila namenjena učencem osnovnih in nižjih srednjih slovenskih in italijanskih šol. Dva predstavnika Glasbene matice sta se uvrstila med najboljšimi tekmovalci in se bosta zdaj pomerila s starejšimi udeleženci revije višjih šol.

 

Rossana Paliaga