POBUDA ZA TEKMOVANJE ˝VLADIMIR LOVEC - IVAN ŠČEK˝

 

Potem,  ko smo z veliko mero strokovnosti, zagnanosti in pozitivne energije v petih letih pripeljali Glasbeni julij na Obali  tabor za najobetavnejše mlade glasbenike v sam vrh poletnih glasbenih šol, se je utrnila zanimiva zamisel o dvodnevnem »podaljšku« našega tabora, o tekmovanju Vladimir Lovec  Ivan Šček, na katerem se bodo mladi slovenski glasbeniki predstavljali izključno z deli slovenske glasbene ustvarjalnosti.

            Tekmovanje smo poimenovali po dveh slovenskih skladateljih in pedagogih, ki sta s kakovostjo, širino in karizmatičnostjo svojih osebnosti, v obdobju med 1953. in 1982. letom,  najizraziteje zaznamovala glasbeno življenje Obale.

            Discipline tekmovanja izhajajo iz tečajev Glasbenega julija na Obali, tako da se bodo bienalno izmenjavale komorne skupine ter (skupaj) kitara, harfa (petje) in violončelo.

            Programsko usmeritev tekmovanja je narekovalo dejstvo, da je odnos do slovenske glasbene ustvarjalnosti pri mnogih pedagogih ( in posledično učencih ter študentih ) še vedno malomaren in nemalokrat prav žaljiv. Mladi muziki vse premalo poznajo bogato zakladnico naše glasbene ustvarjalnosti in njeno najnovejšo produkcijo, ki se lahko kosa z najkakovostnejšimi deli, nastalimi drugod po svetu. Marsikje se niso uspeli otresti sramotnih navad, da se začenjajo domača dela  kot  » drugorazredni« material  študirati mesec ali dva pred izpiti in se (vedno ena in ista) uvrščajo v koncertne sporede zato, ker se menda tako spodobi.Zato naj pomaga novo tekmovanje spreminjati tak način razmišljanja in vzpodbudi naš najboljši glasbeni podmladek k pravilnemu in odgovornemu vrednotenju slovenske ustvarjalnosti.

            Sem glasbenik, ki sem se soočal s tekmovanji v vseh možnih vlogah: v deških in mladeniških časih kot tekmovalec, kasneje kot mentor številnih komornih skupin, ki se udeležujejo različnih tekmovanj, kot član žirij domačih in tujih tekmovanj, kot poslušalec in slednjič kot oče nadebudnega mladega violinista, ki preizkuša svoje sposobnosti tudi na tekmovanjih,

            Tako sem spoznal vrsto pozitivnih in še več negativnih plati tekmovanj (osredotočenje na tekmovalni program in zanemarjanje letne tvarine, vrednotenje dosežkov tekmovalcev in njihovih pedagogov »na pamet« ne da bi jih sploh slišali, napovedi pedagogov, kako se bodo njihovi varovanci visoko uvrstili in kasnejše razočaranje ter stresanje krivde na pristransko, zlobno, nestrokovno in še kakšno žirijo )

            Vsi pa dobro vemo, da je celo v športu marsikdaj težko določiti najboljšega. Kljub najsodobnejšim meritvenim napravam in fotofinišu se še danes krešejo mnenja,  kdo je bil na nekaterih atletskih tekmovanjih resnični zmagovalec.

            Pri tistih športih, kjer pa se ocenjuje tudi slog ali umetniški vtis (npr. umetnostno drsanje ), pa je ocenjevanje še bolj problematično. Tako začnemo (upravičeno) razmišljati o smislu tekmovanj v umetnosti, v glasbi, …

            Žal (?) pa živimo v času perfekcionizma, borbe za najrazličnejše službe, položaje, zato tekmovalnosti enostavno ni moč obiti. Mladi glasbeniki se doma in po svetu postavljajo v dolge vrste na avdicijah, ki pogosto odločajo tudi o življenjski (ne) eksistenci.In take avdicije so najbolj kruta tekmovanja. Tako smo pred dejstvom, da se je treba soočiti tudi s tekmovanji.Marsikateri mladi glasbeniki me najbrž ne bodo prav dobro razumeli, saj je v njih toliko želje po tekmovanjih in če so včeraj še razočarano zatrjevali: »Nikoli več!« , se bodo jutri že prijavili na novo tekmovanje.

            Velja pa razmišljati, kako napraviti tekmovanja čim bolj »ne tekmovalni« kot prijeten shod samih odličnih glasbenikov, ki pa morajo kljub temu razumeti, da niso vsi enako nadarjeni, da imajo starejši, razumljivo več znanja in izkušenj in da na tekmovanjih zavisi od trenutne (ne)zbranosti ter (ne) razpoloženja. Zavedati se je treba tudi, da bi lahko popolnoma enaki nastopi pred neko drugo žirijo prinesli čisto druge rezultate…

            Zato je treba storiti vse, da se bomo ob koncu našega novega tekmovanja razšli kot prijatelji, bogatejši za novo dragoceno izkušnjo. V takem primeru bomo zmagovalci vsi: mladi udeleženci, njihovi mentorji in starši, člani žirije ter organizatorji!  

Tomaž Lorenz


GLASBENI JULIJ NA OBALI

Poletni tečaj za najobetavnejše mlade slovenske glasbenike

CENTER ZA GLASBENO VZGOJO KOPER

Gallusova 2, 6000 Koper                                                                      

Tel. 05-627-23-72, Fax. 05-627-16-40

 

Razpisuje

 

1.TEKMOVANJE : 

VLADIMIR LOVEC - IVAN  ŠCEK

19.  20. julij 2001 ZA MLADE SLOVENSKE GLASBENIKE

Z IZKLJUCNO SLOVENSKIMI DELI

 

 

 

DISCIPLINE: Komorne skupine  2001

Kitara , harfa ( petje ) , violončelo  2002             

 

LOKACIJA TEKMOVANJA: Dvorana Glasbene šole Koper

 

MOŽNOST SODELOVANJA: Ansambli od tria do kvarteta

Možne so vse zasedbe, za katere je na voljo originalna slovenska literatura

Tekmovanja se lahko udeležijo mladi slovenski glasbenik

( tudi iz zamejstva in tisti, ki študirajo v tujini )

Člani ansambla ( v povprečju ) ne smejo presegati starosti 25 let

 

PROGRAM: Izključno originalna slovenska del

(ne glede na čas nastanka in stil) v trajanju od 20 do 25 minut

Ena skladba ali ciklično delo mora biti izvedena v celoti

 

ČAS TEKMOVANJA: Četrtek, 19/7 od 15.00 do 21.00

Petek , 20/7 od 9.00 dalje

 

ZAKLJUČNI KONCERT: Petek , 20/7 ob 20.00  v dvorani Glasbene šole Koper

 

ŽIRIJA: Sestavljale jo bodo ugledne osebnosti z glasbenega področja po načelu:

Skladatelj , strokovnjak s področja Obale

Dva poustvarjalca ( eden je lahko dirigent )

Umetniški vodja Glasbenega julija na Obali

 

NAČIN DELA ŽIRIJE: Žirija izbere nagrajenca z dogovorom

Odločitve žirije so dokončne, ugovori niso mogoči

Člani žirije so se takoj po objavi rezultatov pripravljeni na željo tekmovalcev in njihovih mentorjev pogovoriti o svojih vtisih

 

OBJAVA REZULTATOV: Najkasneje 90 minut po končanem tekmovanju na oglasni deski glasbene šole

Točkovanja ne bo

Objavljeni bodo samo nagrajeni ansambli

 

NAGRADE: Nagrajenci bodo prejeli nagrade predvsem v obliki povabil na koncerte, notnega gradiva, CD zgoščenk, pribora (metronomi, pulti, strune … ) ter štipendij .

 

OBVEZNOSTI TEKMOVALCEV: Udeleženci tekmovanja se obvežejo, da bodo prisotni na zaključnem koncertu ( kjer bodo podeljene nagrade in diplome za udeležbo ) in na pogostitvi po koncertu

Tekmovalci dovolijo radijsko ali TV snemanje brez odškodnine

 

KOTIZACIJA: 5000 SIT za celoten ansambel

 

BIVANJE: na željo posameznih tekmovalcev lahko organizator poskrbi za prenočišče v Dijaškem domu ali Hotelu Vodišek