POROČILO O DELU KLAVIRSKEGA AKTIVA ZPGŠ V ŠOLSKEM LETU 1999/2000

 

Vodstvo aktiva sem prevzel 6.oktobra 1999 na sestanku v Sežani, na katerem smo tudi okvirno zastavili delovni načrt za to šolsko leto.

Na drugem sestanku aktiva 8.decembra smo že obravnavali do tedaj pripravljen predlog tekmovalnega programa za 7.tekmovanje mladih pianistov Primorske in določili termine za seminarje in predavanja za klavirske pedagoge. Prvi seminar je 15.decembra v Kopru izpeljal prof. Sijavuš Gadžijev s temo: ˝Predstavitev predloga učnega načrta ter klavirske literature za učence, ki hitreje napredujejo in kažejo večje glasbene sposobnosti˝. To je bilo obenem tudi prvo srečanje študijske skupine za klavir, katerega se je udeležilo kar 59 pedagogov - poleg primorskih še iz Kranja, Kočevja, Ptuja ,Ljubljane, Kamnika in Celovca, odmevi na seminar pa so bili zelo pozitivni.

V februarju 2000 smo v okviru vsakoletnih Srečanj GŠ Primorske izvedli dve reviji učencev klavirja:12. 02.v Novi Gorici in 23. 02.v Sežani s skupno 47-timi točkami v programu. Pri izbiri najboljših točk za dve zaključni srečanji smo sodelovali vodje aktivov vseh šol in izbrali 15 točk.

Na drugem seminarju, oziroma drugem srečanju študijske skupine je prof. Igor Dekleva predstavil svoj novi učbenik ˝Klavirske risanice˝, v predstavitvi pa so bili aktivno udeleženi učenci nižjih razredov CGV Koper. Seminarja se je udeležilo 17 učiteljev iz Kopra, Izole, Pirana, Postojne, Sežane in Vrhnike. Vsebina tretjega srečanja študijske skupine je bil komentirani nastop pianistke in prof. AG v Ljubljani Tatjane Ognjanovič z deli L. M. Škerjanca in njena klavirska delavnica z učenci primorskih glasbenih šol. Tokrat so aktivno sodelovali učenci iz Nove Gorice, Tolmina, Ilirske Bistrice, Vrhnike in Kopra, udeleženih pa je bilo 24 učiteljev ( Nova Gorica, Vrhnika, Sežana, Postojna, Tolmin, Il. Bistrica, Idrija, Koper, Izola, Piran).

Sledil je sestanek ocenjevalne komisije ter odbora za pripravo 7.tekmovanja mladih pianistov Primorske 18.04.2000 s pregledom prispelih prijav, dogovorom glede pravilnika tekmovanja in posvetom komisije.

Četrti seminar v tem šolskem letu je potekal v Kopru 5.,6.in 7.maja 2000 s predavanjem prof. Rolanda Prolla iz Dortmunda na temo ˝Ustvarjalnost pri pouku klavirja in vloga domišljije pri umetniškem ustvarjanju˝, ter s tridnevno klavirsko delavnico osmih izbranih učencev primorskih glasbenih šol. Predavanja se je udeležilo 37 pedagogov, tudi tokrat s širšo udeležbo (poleg primorskih šol še Ptuj, Kranj, Murska Sobota, Škofja Loka,. Zagorje).

Zadnje letošnje pianistično dogajanje je bilo dvodnevno tekmovanje pianistov Primorske v Kopru, tokrat že sedmo po vrsti.

 

Štirje seminarji, dve samostojni reviji in regijsko tekmovanje je kar (pre)obsežna vsebina za časovno obdobje šestih mesecev (od decembra 1999 do maja 2000), tako, da bo v prihodnje potrebno načrtovati manj dogodkov, da se jih bodo lahko udeležili vsi učitelji, brez problemov z nadomeščanjem ali odpadanjem pouka.

Nova organiziranost strokovnih aktivov v obliki študijskih skupin, ki jo določa Zavod RS za šolstvo, je narekovala izvedbo vseh omenjenih seminarjev na sedežu študijske skupine v Kopru. Upam, da bomo že naslednje šolsko leto organizacijo dogodkov porazdelili tudi na druge primorske kraje, tako kot je bilo to zelo ustrezno izpeljano v šol. l. 1998/99 pod vodstvom gospe Lidije Pavlica.

Glede Srečanj glasbenih šol Primorske se je v tem letu pojavil izrazit problem učiteljev, ki korepetirajo. Letošnje rekordno število revij (21!) je korepetitorjem prineslo dodatne obremenitve, ki jih je bilo dostikrat nemogoče uskladiti z učno obveznostjo in ostalimi zadolžitvami. Predvsem aktiv učiteljev trobil in aktiv učiteljev flavte v načrtovanjih svojih revij tega ni dovolj upošteval.

Pri izbiri točk za dve zaključni reviji smo se vsi vodje klavirskih oddelkov strinjali, da v šol. letu 2000/01 izvedemo svojo revijo, ki ne bo izbirnega značaja. Poskušali bomo izpeljati idejo ˝Klavirskega dneva˝, ki bi zajemal več posameznih nastopov (mlajši učenci, starejši, klavirski duo) brez tekmovalnega značaja, mogoče tudi z vključitvijo kakšnega predavanja, predstavitve notnih zbirk in podobno. Še vedno pa se zavzemamo tudi za skupne revije, na katerih so zastopana vsa glasbila, petje in komorne skupine.

Letošnje primorsko tekmovanje je bilo po oceni velike večine prisotnih izpeljano zelo dobro. Delo strokovne ocenjevalne komisije je bilo vzorno usklajeno in želim si, da bi v ocenjevanju dosežkov in upoštevanju smotrov tekmovanja komisija podobno presojala tudi prihodnje leto, ko bo disciplina klavir na vrsti v TEMSIG-u, najprej kot izbirno predtekmovanje in nato kot zaključno tekmovanje v Ljubljani.

vodja klavirskega aktiva ZPGŠ Bojan Glavina