POMEMBNI DOSEŽKI ŠTUDIJSKE SKUPINE UČITELJEV NAUKA O GLASBI

 

Šolsko leto na prelomu tisočletij je bilo za študijsko skupino učiteljev nauka o glasbi primorskih glasbenih šol zelo pomembno in uspešno. Po predvidevanjih smo izpeljali tri srečanja in dolgo načrtovani regijski glasbeni kviz iz nauka o glasbi, o katerem lahko več preberemo v prispevku prof. Patricije Rutar  Valič v tej številki Primorskih sozvočij. 

Študijska skupina združuje trideset učiteljic in učiteljev primorskih glasbenih šol, ki se jim na srečanjih pridružujejo tudi kolegice iz SCGV Emil Komel iz Gorice (Italija), GŠ Vrhnika in GŠ Cerknica; slednje so v začetku aprila letos gostoljubno gostile udeležence 1.regijskega kviza iz nauka o glasbi, ki se ga je udeležilo sedem tričlanskih ekip učencev z mentorji, pa tudi nekaj gostov (tudi iz Ljubljane). Po analizah kviza, opravljenih na šolskih aktivih, je bil kviz več kot uspešno organiziran in izpeljan, za kar gre zahvala vsem sodelujočim učiteljem in učiteljicam za vložen trud in dobro pripravo tekmovalnih ekip, Zvezi primorskih glasbenih šol za podporo ter donatorjem za prispevana spominska darilca učencem in nagrade najuspešnejšim tekmovalcem.

Že jeseni (10. novembra 1999) smo na srečanju v koprski glasbeni šoli prisluhnili predavanju prof. Nine Venier  Zalokar in mag. Dimitrija Beuermanna (Zavod RS za šolstvo) o problematiki ocenjevanja učencev v glasbeni šoli s poudarkom na opisnem ocenjevanju, ki ga na nižji stopnji glasbene šole predvideva nov zakon. Prvemu srečanju je poseben pečat dal primer učne ure, ki jo je zgledno izpeljala prof. Sindija Šiško (GŠ Koper).

Zimsko srečanje (26. januarja 2000) na Glasbeni šoli Sežana je izzvenelo v pripravah na prvo izvedbo regijskega kviza iz našega predmeta, prof. Metka Lebar pa nam je predstavila zanimive izkušnje pri poučevanju v zgodnjem obdobju glasbenega šolanja in poudarila izreden pomen povezave (individualnega) instrumentalnega pouka in (skupinskega) pouka nauka o glasbi, ki ga lahko dosežemo s primernimi metodičnimi postopki in domiselnimi didaktičnimi igrami ter seveda nujno medsebojno strokovno komunikacijo (korelacijo).

Srečanja v prihodnjem šolskem letu bodo namenjena opredelitvi nadaljnjih izvedb regijskega kviza iz nauka o glasbi (predlog bienalnih izvedb), med temami srečanj pa izstopajo: Motivacija (dr.Branka Rotar  Pance), Metode poučevanja v glasbi (predlog za skupno srečanje »teoretikov« in »instrumentalistov« !?) in Poskusno uvajanje predšolske glasbene vzgoje in pripravnice po novem Zakonu o glasbenih šolah. Nadaljevali bomo s predstavitvami dela v razredu (predvidoma na GŠ Idrija) in utečenimi dejavnostmi ter utrjevali medsebojne stike.

Kot vodja ocenjujem delo študijske skupine učiteljev nauka o glasbi kot zelo uspešno in tvorno; prijetna srečanja so vsakokrat dobrodošla izmenjava izkušenj, mnenj in pogledov na poučevanje glasbe. Zato še enkrat: hvala vsem kolegicam in kolegom !   

 

Dolores Šturman, vodja študijske skupine