Župan Občine Sežana, g. Miroslav Klun in ravnatelj Glasbene šole Sežana, Leander Pegan

o b j a v l j a t a

 

NAGRADNI  RAZPIS  ZA  NOVE  SKLADBE

za mlade konkurente jubilejnega, 30. tekmovanja v kategoriji komorne skupine s trobili

TEMSIG '01  izbirno predtekmovanje ZPGŠ: februarja 2001 v Sežani

 

Nagradni sklad 150.000 SIT je namenjen podelitvi nagrad skladateljem treh kompozicij, ki jih bo izbrala posebna strokovna komisija in jih določila kot obvezne za nastop v konkurenci na (pred)tekmovanju. To so skladbe za izvirne - klasične zasedbe trobilnega tria (TR-RG-PZ), trobilnega kvarteta (2 TR-RG-PZ) in trobilnega kvinteta (2 TR-RG-PZ-ktrbTB). Vse skladbe zahtevajo uporabo pozavne na poteg, saj njihov značaj predvideva tudi zvočne efekte pozavninega ˝glissanda˝. Pisane so v eno- ali večstavčni ciklični obliki in so kompozicijsko primerne za izvajanje instrumentalnim sposobnostim mladih trobilcev >1B/<2 A težavnostne kategorije solističnih zahtevnosti učencev-trobilcev TEMSIG-a. Po značaju glasbene izpovedi je vsaka kompozicija obogatena s temperamentno hudomušnostjo muziciranja, ki jo mladi tehnično zmorejo, oponaša kraško burjo in lipiško konjenico izhajajoč iz razpoznavnih motivov primorskih ljudskih pesmi. Časovno naj skladbe ne bi presegale trajanja 4-5', ciklične morda do 6'30''. Nagrade nagrajenim avtorjem bodo podeljene na tradicionalnem koncertnem večeru šole ob Dnevu slovenske kulture 2001.

Fotokopije rokopisa čitljivo izpisane partiture predloži skladatelj ravnatelju GŠ Sežana do vključno 15. X. 2000, nakar se sestane aktiv učiteljev trobil ZPGŠ za nadaljevanje org. dela.

 

Prvonagrajeni ansambli (npr.: trobilni trio + kvartet+ kvintet), ki se uvrstijo v finalno tekmovanje v Ljubljani, pa si pridobijo nagradno potovanje na dvodnevni izlet v Mozartov rojstni Salzburg, verjetno na račun ZPGŠ in šole s katere prihajajo in jo zastopajo.

 

Še neobjavljene skladbe je potrebno poslati v treh izvodih pod geslom (brez imena avtorja) na naslov: Glasbena šola Sežana (za skladateljeski natečaj)

Kosovelova 4b 6210 Sežana.

Priložena zaprta ovojnica, označena z istim geslom mora vsebovati ime in priimek avtorja, naslov, telefonsko številko in izjavo, da skladba še ni objavljena.

Prispele skladbe bo pregledala tričlanska komisija.

Rezultati bodo objavljeni do konca oktobra. Tri izbrane skladbe bodo nagrajene in odkupljene, določeno število skladb pa bo odkupljeno.