MEDNARODNO TEKMOVANJE ETUDE IN SKALE V ZAGREBU

V Zagrebu je letos od 16. do 20. februarja že šestič potekalo pianistično tekmovanje z naslovom ˝Etide i skale˝.

 

Pobudo za to tekmovanje sta dali profesorici klavirja na Glasbeni šoli Pavla Markovca Jelica Kuzmin in Mara Bolfenk, saj sta se, kot večina pedagogov ukvarjali z mislijo, kako stimulirati učence, da bi raje vadili tudi lestvice in etude. Prepričani sta bili, da je morda prav tekmovanje tisto, ki lahko dvigne nivo te zvrsti glasbenega repertoarja. Ideja je bila v kolektivu pozitivno sprejeta in šola je organizirala prvo tekmovanje, ki je bilo namenjeno le za glasbene šole iz Zagreba in zagrebških županij ter je potekalo pod naslovom ˝Etide i skale za ruke male˝. Zamisel se je izkazala za zelo pozitivno in je celo presegla prvotni namen, kajti zanimanje za to ˝nenavadno˝ tekmovanje je preseglo lokalni okvir. Idejo so podprli tudi profesorji violine in že naslednje tekmovanje se je odvijalo na obeh inštrumentih kot ˝Mednarodno tekmovanje etide i skale˝, katerega organizator je vsakokrat Glasbena šola Pavla Markovca iz zagreba.

 

Tekmovanje za klavir poteka v petih kategorijah in sicer:

 

kategorija do 9 let

kategorija 10,11 let

kategorija 12,13,14 let

kategorija 15,16,17 let

kategorija se deli na dva etapi za kandidate do 25 let

 

Program za vse kategorije je dokaj enak. V vseh kategorijah, razen v prvi, kjer je program prost je določena lestvica z vsemi elementi in ena etuda C. Czerny.

Prav tako je za vsako kategorijo določena ena skladba J..S. Bacha in skladba - etuda hrvaškega skladatelja, ki je pisana namensko za tekmovanje. V prvi kategoriji igra kandidat skladbo skladatelja države, iz katere prihaja. Poleg predpisanih skladb se izvaja še ena etuda in ena skladba J. S. Bacha po izbiri kandidata. V peti kategoriji je prva etapa eliminatorna in je obvezna lestvica, Toccata C. Czernya, dva stavka angleške suite J. S. Bacha ter etuda hrvaškega skladatelja. V drugi etapi izvaja kandidat sonato D. Scarlattija, preludij in fugo J. S. Bacha, etudo F. Chopina in eno etudo po lastni izbiri.

Letošnjega tekmovanja se je udeležilo že 150 kandidatov, od tega 30 iz Slovenije. V prvi kategoriji sta prejeli 1. Nagrado Špela Troha iz Krškega - prof. Karolina Vegelj-Stopar in 3. nagrado Marša Kozlevčar iz Ljubljane - GŠ Vič-Rudnik prof. Lijana Uršič. Marša je prejela še posebno nagrado za izvedbo skladbe slovenskega skladatelja.

V 2. kategoriji 1. nagrade niso podelili, 2. nagrado je prejel Tadej Kristan iz Novega mesta - prof. Tatjana Hadl.

V 3. kategoriji je bila 2. nagrada dodeljena Anji German iz Ljubljane. Tadej Horvat iz Ljubljane, ki je tekmoval v 4. kategoriji je prejel posebno nagrado za najboljšo izvedbo Bachove skladbe. Oba tekmovalca sta iz razreda prof. Majde Martinc.

Na tem tekmovanju že od vsega začetka sodelujejo kandidati, ki tudi na našem državnem tekmovanju dosegajo vidnejše rezultate.

 

 Tekmovanje spremljam od leta 1996 dalje, ko je postalo mednarodno in upam si trditi, da se je nivo igranja lestvic in etud močno dvignil.

 

Karla Kadrijevič