Z izidom 3.številke so Primorska sozvočja sklenila svoje prvo leto izhajanja. Ob tem se zahvaljujemo za sodelovanje vsem predstavnikom šol v uredniškem odboru, še posebej pa učiteljem, ki so s svojimi prispevki obogatili vse tri številke.

To so: Patricija Rutar-Valič, Darinka Jug, Leander Pegan, Zorko Antonič, v dveh številkah pa so bili prisotni še Miran Hasl, Borut Logar, Edvard Popit, Marija Gombač, Nuša Umer, Metka Lebar, Robert Stanič, Alenka Zupan, Tatjana Gregorič, Luca Ferrini, Staša Albreht, Miloš Pahor.

 

Za veliko pomoč in podporo se posebej zahvaljujemo Slavici Kleibencetl in Mojci King.

 Zahvala tudi vsem ostalim, z željo, da bi se v harmonijo Sozvočij dejavno in ustvarjalno vključevali tudi prihodnje šolsko leto.

 

 

PRIMORSKA SOZVOČJA

glasilo Zveze primorskih glasbenih šol

 

Izvršni uredniški odbor: Bojan Glavina, glavni urednik

                                  Nadja Žerjal, namestnica urednika

                                  Friderik King, tehnični urednik in oblikovalec

 

 

Predstavniki šol v uredniškem odboru: Darinka Fabiani (GŠ Vrhnika)

                                                              Claudio Furlan (GM Marij Kogoj, Trst)

                                                              Bojan Glavina (GŠ Piran)

                                                              Tatjana Grahelj (GŠ Idrija)

                                                              Darinka Jug (GŠ Izola)

                                                              Metka Lebar (GŠ Frana Gerbiča, Cerknica)

                                                              Valentina Pavio (SCGV E. Komel, Gorica)

                                                              Leander Pegan (GŠ Sežana)

                                                              Edvard Popit (GŠ Postojna)

                                                              Jerica Rudolf (GŠ Ajdovščina)

                                                              Patricija Rutar-Valič (GŠ Nova Gorica)

                                                              Marija Slosar-Lenarčič (GŠ Ilirska Bistrica)

                                                              Jožek Štucin (GŠ Tolmin)

                                                              Nuša Umer (GŠ Koper)

 

 

Izdajatelj in založnik: Zveza primorskih glasbenih šol

Litografija in tisk: Gepard 1, Koper

Naklada: 1500 izvodov

       ISSN 1580-3635