NOVO DRUŠTVO ARSATELIER

 

Že veliko let je v sklopu Slovenskega centra za glasbeno vzgojo E. Komel delovala skupina učiteljev, gojencev in prijateljev, ki se je z imenom Glasbeni Atelje E. Komel pojavljala ob raznih glasbenih priložnostih v različnih pevsko  instrumentalnih sestavih. Da bi pobuda dobila stalnejši značaj, institucionalno strukturo in širši programski okvir, so se nekateri kulturno in umetniško osveščeni posamezniki skrbno zavzeli, pripravili statut in z notarsko listino dne 29. oktobra lani ustanovili združenje Arsatelier.

V 3. členu statuta piše, da želi združenje spodbujati, podpirati in razširjati glasbo in umetnost kot kulturna izraza, ki lahko omogočata spoznavanje in izmenjave med narodi.

Preko umetniške govorice želi ovrednotiti bogastvo različnih pripadnosti, ki označujejo našo deželo ter širši  srednjeevropski in mednarodni okvir. Sredstva za dosego tega cilja so različna: raziskovanje krajevne glasbene in umetniške zakladnice, eksperimentalni in izpopolnjevalni tečaji, festivali, koncerti, posveti, razstave, publikacije in drugo. Arsatelier želi tudi sodelovati tako z zasebniki kot z javnimi ustanovami, zlasti z zdručenjem Mladinski orkester Alpe Jadran in s SCGV E. Komel.

Na občnem zboru je po uvodnih besedah začasnega predsednika združenja arh.  Lina Visintina,  prof. Silvan Kerševan razložil, da neformalno delovanje Arsateljeja traja še vsaj deset let. Prijateljske vezi, ki so se spletle okrog ljubezni do univerzalne govorice glasbe, so bila prava srčika tega delovanja.

˝V naši sredi imamo strokovnjake, ki lahko veliko naredijo na bolj zanimivi in višji ravni, če jih kdo podpre˝, je dodal prof. Kerševan.

Zato je vloga novega združenja tudi ta, da prireja koncertne večere in izdaja publikacije  ter lahko tako dopolnjuje pedagoško delo šole Komel. Predsednik arh. Visintin je orisal družbeno in kulturno podobo goriške stvarnosti, v katero se novo združenje umešča. Podčrtal je dejstvo, da je Gorica zaradi svoje zgodovine in naravne zemljepisne lege od nekdaj bogato stičišče različnih narodov in kultur. Arsatelier si nadeja, da bo to bogastvo ovrednotil in ga vključil v nove, širše, evropske tokove.

Uvodnim nagovorom sta sledili še bogata razprava in volitve upravnih organov. V upravni odbor so bili izvoljeni: arh. Lino Visintin (predsednik), prof. Silvan Kerševan (podpredsednik), Damijana Čevdek (tajnik), prof. Fabio Devetak (blagajničar) ter profesorji S. Gadžijev, L. Pistore in A. Sluga (odborniki). V nadzorni odbor so bili izvoljeni profesorji Marco Fantini, Italo Montiglio in Valentina Pavio.

 

Valentina Pavio