PRIMORSKA SOZVOČJA

glasilo Zveze primorskih glasbenih šol

 

Izvršni uredniški odbor: Bojan Glavina, glavni urednik

                                      Nadja Žerjal, namestnica urednika

                                      Friderik King, tehnični urednik in oblikovalec

 

 

Predstavniki šol v uredniškem odboru: Darinka Fabiani (GŠ Vrhnika)

                                                              Claudio Furlan (GM Marij Kogoj, Trst)

                                                              Bojan Glavina (GŠ Piran)

                                                              Tatjana Grahelj (GŠ Idrija)

                                                              Darinka Jug (GŠ Izola)

                                                              Metka Lebar (GŠ Frana Gerbiča, Cerknica)

                                                              Valentina Pavio (SCGV E. Komel, Gorica)

                                                              Leander Pegan (GŠ Sežana)

                                                              Edvard Popit (GŠ Postojna)

                                                              Jerica Rudolf (GŠ Ajdovščina)

                                                              Patricija Rutar-Valič (GŠ Nova Gorica)

                                                              Marija Slosar-Lenarčič (GŠ Ilirska Bistrica)

                                                              Jožek Štucin (GŠ Tolmin)

                                                              Nuša Umer (GŠ Koper)

 

 

Izdajatelj in založnik: Zveza primorskih glasbenih šol

Litografija in tisk: Gepard 1, Koper

Naklada: 700 izvodov