DELUJOČE KOMORNE SKUPINE IN NJIHOVI MENTORJI

 

GŠ ˝Vinko Vodopivec˝Ajdovščina:

trio saksofonov - mentor Nikola Bursač

kvartet kitar - Italo Kalčina

trio klarinetov -  Branko Trifkovič

zbor flavt - Svetlana Marinkovič

 

GŠ Ilirska Bistrica:

kvartet saksofonov - Milan Matičič

kvartet trobil - Josip Grgasovič

kvartet harmonik - Mirjam Jaksetič-Dolgan

kvartet flavt - Adnan Zubčevič

klavirski trio - Laszlo Balazs

trio kitar - Franjo Penko

klavirski duo - Marija Slosar-Lenarčič, Helena Protič-Kindler

orgelski duo - Martin Lenarčič

orffova skupina - Nada Zubčevič

 

GŠ Idrija:

trio kljunastih flavt - Milojka Bizjak

kvartet kitar - Milojka Bizjak

trio klarinetov - Matjaž Mrak

trio kitar - Darja Pavšič

trio saksofonov - Ivan Rijavec

duo, kvintet, sekstet harmonik - Pavel Magajne

klavirski duo - Tatjana Grahelj

klavirski duo - Maja Tajnšek

 

CGV GŠ Izola:

kvartet trobil - Zlatko Tota

kvartet harmonik - Mirjana Gvozdenac

ansambel violin - Sonja Horvat

 

CGV GŠ Koper:

trio: violina ,klarinet, klavir - Bogomir Petrač

kvartet: dve flavti, klarinet, klavir - Alenka Zupan

trio: flavta, klarinet, klavir - Alenka Zupan

trio: dve flavti, klavir - Marijan Kocjančič

kvartet pozavn - Albert Kolbl

trio kitar - Friderik King

otroški godalni ansambel - Irina Cavaion

 

CGV GŠ Piran:

kvartet klarinetov - Robert Stanič

trio trobent -  Valter Čondič

ansambel violin - Irina Cavaion

 

GŠ Nova Gorica:

trio flavt - Armando Mariutti

kvartet klarinetov - Miroslav Paškvan

kvartet saksofonov - Silvio Brosche

trobilni sestav - Črtomir Nanut

godalni trio, kvartet - Jurij Križnič

komorna skupina violončel - Alessandro Sluga

harmonikarski sestav - Silvan Šuligoj

kitarski sestav - omaž Lenardič

pevski sestav - Vladimir Čadež

sestav Orffovih glasbil - Alda Jedrlinič

 

GŠ Tolmin:

trobilni kvartet - Miloš Rijavec

trio flavt - Maja Klanjšček

 

GŠ Idrija:

trio kljunastih flavt - Milojka Bizjak

kvartet kitar - Milojka Bizjak

trio klarinetov - Matjaž Mrak

trio kitar - Darja Pavšič

trio saksofonov - Ivan Rijavec

duo, kvintet, sekstet harmonik - Pavel Magajne

klavirski duo - Tatjana Grahelj

klavirski duo - Maja Tajnšek

 

GŠ Sežana:

klavirski trio - Lidija Pavlica

trobilni kvintet - Ivo Bašič

 

GŠ Postojna:

kvartet harmonik - Branko Petrovčič

godalni kvartet - Marinka Kukec-Jurič

duo flavt - Suzana Furlan-Mitev

 

GŠ Frana Gerbiča Cerknica:

klavirski duo - Tatjana Škerlj

klavirski duo - Tatjana Škerlj

klavirski duo - Tatjana Škerlj

klavirski duo - Metka Lebar

 

GM Trst:

godalni komorni orkester - Peter Filipčič

trio violončelov - Peter Filipčič

harmonikarski orkester GM SYNTESIS4.- Claudio Furlan

mali ansambel harmonik - Claudio Furlan

kvartet flavt - Erika Slama

komorna skupina kitar - Marko Feri

duo kitar - Marko Feri

različne zasedbe z violinami - Jagoda Kjuder

trobilni kvartet - Zoran Lupinc

trio viol da gamba - Irena Pahor