SLAVNOSTNI KONCERT

Ob 40-letnici svojega obstoja in delovanja je Zveza glasbenih šol Primorske priredila drugega aprila tega leta v Avditoriju v Portorožu koncert svojih dveh ansamblov: harmonikarskega in simfoničnega orkestra, ki sta bila oba skrbno pripravljena in umetniško zaznavna. Prvega je vodil Claudio Furlan, drugega Marinka Kukec Jurič.
Na sporedu prvega so bila tale dela: G. Černiv Fughetta iz Polifonske sinfoniette, R. Wuthner La Capriceuese, V, Bibergan Aria, E. Derbenko Ragtime, H. Ehrne Black Bolero, J. Šišakov Skice in E. Derbenko Karneval.
Kljub temu, da je ansambel sestavljen iz gojencev raznih glasbenih šol, je deloval enotno in skladno, z vso potrebno interpretacijsko sproščenostjo. Za dosego pokazane dovršenosti pa tičijo rezultati tako posameznih pedagogov, kakor tudi usklajevalna prizadevanja in koordinacija dela pri pripravah ansambla. Ta se je namreč odražal kot disciplinirana enota, ki je voljno sledila dirigentovim interpretacijskim pobudam.
    Še zahtevnejša je bila organizacija usklajevalnih prizadevanj pri pripravah in študiju simfoničnega orkestra, ki nas je takoj osvojil s svojo polnozvočnostjo: igral je intonančno čisto, enotno, interpretativno nazorno. Na sporedu so bila tale dela: Tartinijev Adagio, Donizzetijeva uvertura k operi L'elisir d'amore, Mascagnijev Intermezzo sinfonico, Bizetjeva Prva suita iz opere Carmen in Brahmsov Madžarski ples št.1.
Simfonični orkester, ki je bil prav tako sestavljen iz gojencev raznih primorskih glasbenih šol, je že zaradi svojih izraznih moči in barvitosti programsko razpet od lirične umerjenosti do dramatično napete razgibanosti učinkovito zaključil koncert.
Ob tej priložnosti pa moram poudariti, da oba ansambla predstavljata uspešnost razvoja in strokovnega prizadevanja ter kakovostnega dela glasbenih pedagogov na primorskih glasbenih šolah, ki so se zlasti v zadnjem času, izpopolnile z mlajšo generacijo glasbeno-pedagoških kadrov, med katerim je tudi več ustvarjalcev in poustvarjalcev. Danes beležimo kakovostni pouk na naših glasbenih šolah tako v tehničnem pogledu, kakor v pogledu muzikalne vzgoje glasbenih naraščajev, kar se tudi odraža na raznih nastopih solistične narave, pa tudi ansambelskega komornega sodelovanja raznih skupin na vseh glasbenih šolah. Med temi so si nekatere tudi resno prizadevale, da bi sestavile komorne orkestre. Nekateri med njimi so dosegli prepričljivo umetniško raven in tudi priznanja na raznih tekmovanjih, kakor na primer orkester Centra za glasbeno vzgojo Koper in Glasbene šole v Postojni. Kasneje se je izoblikoval tudi simfonični orkester v Kopru, ki deluje še danes. Vse to dokazuje lep razvoj in prizadevanja glasbenega šolstva na Primorskem in priča o kakovosti uspešnega dela glasbenih pedagogov.


Ivan Silič