50 LET GLASBENE ŠOLE SEŽANA

Ljubezen do glasbe in želja posredovati glasbo mladim rodovom je glavno vodilo vsem, ki na Glasbeni šoli Sežana delamo.Tako je bilo nekoč in tako je danes.

V šolskem letu 2003-2004 poteka 50 let, pol stoletja, obstoja in dela Glasbene šole Sežana.
Dveletnemu obdobju, ko je v prostorih »Svobode« deloval Glasbeni tečaj, ki ga je vodila gospa Zmaga Slabnik Dolgan, je avgusta 1953 s sklepom Okrajnega ljudskega odbora Sežana sledila ustanovitev Nižje glasbene šole Sežana, ki je 1. septembra 1953 v prostorih na Partizanski cesti 41, bolje poznanem Starem gradu, v Sežani začela z delom.
V prvem šolskem letu je bilo vanjo vpisanih 57 učencev, ki so se poleg nauka o glasbi lahko učili klavir, violino, harmoniko in pihala. Prvi ravnatelj je bil g. Boris Slavik, sledili pa so mu v letih 1962-1970 ga. Lilija Kranjc, ga. Ada Fabjan v letih 1973-1981, med letoma 1981 in 1989 g. Evgen Prinčič in od 1989 do 2001 moj predhodnik g. Leander Pegan.
Kljub finančnim in kadrovskim težavam je šola rasla, tako po številu vpisanih otrok pa tudi po pomenu, ki ga je pridobivala v prostoru.
Leta 1976 je pričel delovati dislocirani pouk nauka o glasbi, harmonike in klavirja v Komnu, v šolskem letu 1979/80 je šola razširila svojo dejavnost na oddelek nauka o glasbi in pihal v Divačo, kar naj bi prispevalo k usposabljanju članov pihalnega orkestra, 1993 pa smo pričeli s poukom tudi v Hrpeljah-Kozini.

Zahvaljujoč zagnanemu delu ravnateljev in predanemu delu učiteljev združuje šola danes 319 učencev na matični šoli v Sežani, na podružnicah v Komnu, Divači in Hrpeljah-Kozini. V okviru šole danes delujeta godalni in harmonikarski orkester in kar trije mladinski pihalni orkestri, učenci pa radi igrajo tudi v raznih komornih zasedbah.
Žal delovanje šole na podružnicah zaradi prostorskih pogojev ni optimalno. Pouk poteka na več lokacijah, na osnovnih šolah in v godbenih domovih, zato si predvsem zaradi povezanosti in medsebojnega sodelovanja med učitelji in učenci želimo urediti razmere.
Za delo šole je poleg ustreznega kadra izjemnega pomena tudi sodelovanje vseh, ki so tako ali drugače povezani z delom šole. Skupna skrb za vzgojo otrok se nedvomno odraža v pripravljenosti vodstev Osnovnih šol Komen, Divača in Hrpelje-Kozina, ki nam prijazno omogočajo uporabo prostorov za izvajanje pouka in številnih nastopov, prav tako pa je pomembno zaupanje, ki nam ga izkazujejo Občine, in zato z optimizmom načrtujemo razvoj v prihodnosti.
Številni nastopi, sodelovanje na revijah in pomembni dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter usmerjanje učencev v študij glasbe so tiste dejavnosti, ki dajejo šoli prepoznavnost.
V vseh teh letih smo vzgojili mnogo ljubiteljev glasbe, amaterskih glasbenikov in takih, ki so si glasbo izbrali za svoj poklic.V prihodnosti si želimo okrepiti godalni oddelek in tako ustvariti boljše pogoje za delo godalnega orkestra, slediti pa poskušamo tudi željam mladih in zato razmišljamo o uvajanju pouka baleta. Seveda si tudi v prihodnosti želimo tvornega sodelovanja z vsemi, ki so kakor koli povezani z delom šole.
V okviru praznovanja 50-letnice šole smo 25. oktobra 2003 v Kosovelovem domu v Sežani pripravili in izvedli Koncert nekdanjih učencev Glasbene šole Sežana. Mladi glasbeniki, ki so se nam predstavili, svojo glasbeno pot nadaljujejo na Umetniški gimnaziji v Kopru, na Glasbeni matici v Trstu, Srednji glasbeni in baletni šoli Ljubljana, na Konzervatoriju v Trstu, Akademiji za glasbo v Zagrebu in Ljubljani ter na Univerzi Mozarteum v Salzburgu.

15. novembra 2003 smo prisluhnili koncertu učiteljev, ki danes poučujejo na glasbeni šoli, 16. novembra pa je bil v nabito polni dvorani Kulturnega doma v Komnu koncert Pihalnega orkestra Komen, Brkinske godbe 2000 in Kraške pihalne godbe.

V sklop praznovanj smo vključili tudi izid zgoščenke s posnetki harmonikarskega in pihalnega orkestra ter s posnetki učencev, ki so zaznamovali glasbeno dogajanje na Glasbeni šoli Sežana v zadnjih letih. Predstavitev zgoščenke pripravljamo ob slovenskem kulturnem prazniku.
Petdeset let obstoja in dela Glasbene šole Sežana smo zaključili na osrednji prireditvi 3. aprila 2004 s koncertom učencev in orkestrov.
 


Alenka Podgornik Miklavec
v. d. ravnateljice