NASTAJA NOVA ZBIRKA MLADINSKIH SKLADB ZA TROBILA

Že davnega leta 1997 je Zveza primorskih glasbenih šol razpisala javni natečaj za nove slovenske otroške in mladinske klavirske skladbe z idejo, da bi izbrane skladbe postale obvezne na 5. tekmovanju mladih pianistov Primorske istega leta v Kopru. Izmed 37 prispelih skladb je žirija natečaja (P. Ramovš, I. Florjanc, B. Gorišek) nagradila 4, poleg njih izbrala še 8, vseh teh 12 skladb pa je bilo objavljeno v zbirki Klavirske pisanice. Skladbe so bile s strani mladih izvajalcev in njihovih učiteljev zelo lepo sprejete in kasneje tudi posnete na CD-ju.
Po takšnem odzivu slovenskih skladateljev, ter več kot pozitivnih odmevih v strokovni javnosti in medijih, se je kmalu »prižgala« nova ideja: nastanek zbirke novih mladinskih skladb za trobila. Vse od takrat je ta ideja »tlela«, šele v zadnjem letu pa je začela dobivati tudi konkretno podobo.
Julija leta 2003 smo iz Primorskih sozvočij, seveda s podporo ZPGŠ, poslali vabilo vsem slovenskim skladateljem, da ustvarijo skladbe za vse trobilne instrumente in komorne skupine s trobili, ki bi bile natisnjene v notni prilogi Primorskih sozvočij in ki bi jih tudi predstavili na slavnostnem koncertu ob izidu 10. številke naše revije.
Pobudniki tega projekta si takrat nismo mogli predstavljati, da bo odziv presenetljivo uspešen in da se bo nabralo kar 43 novih skladb enajstih skladateljev. Pobudi za nastanek novih trobilnih skladb so se odzvali: Albin Weingerl, Samo Vremšak, Franc Jelinčič, Igor Dekleva, Egi Gašperšič, Mitja Reichenberg, Vladimir Hrovat, Dejan Mesec, Lojze Kranjčan, Jakob Jež, in Bojan Glavina. Zbrani material je izredno pester, tako po težavnostni stopnji, kot tudi stilno in vsebinsko. Razvrščen bo v petih zvezkih glede na instrument, oziroma komorno zasedbo. Strokovno recenzijo s kompozicijskega vidika smo zaupali odličnemu skladatelju mlajše generacije - Dušanu Bavdku, s tehničnega in metodično-pedagoškega vidika pa so zbirko pregledali vodja trobilnega aktiva ZPGŠ Darij Pobega, učitelj trobil na GŠ Tolmin Miloš Rijavec, ter skladatelj in profesor tube na SGBŠ v Ljubljani - Igor Krivokapič. Notografijo je opravil Igor Švarc, za oblikovno podobo pa bo poskrbel naš nepogrešljivi tehnični urednik in oblikovalec v Sozvočjih - Friderik King.
Žal, zaradi še nezagotovljenih finančnih sredstev zbirke ne bomo mogli predstaviti ob izidu jubilejne, 10. številke Primorkih sozvočij. Upamo pa, da bosta koncertna predstavitev in izid zbirke predvidoma v novembru 2004, izvedbe skladb pa bodo pripravili učenci, dijaki in profesorji trobil ZPGŠ.

Zbirka "Mladinske skladbe slovenskih skladateljev za trobila"
je sestavljena iz petih zvezkov, vsebina pa je naslednja:

1.zvezek: SKLADBE ZA TROBENTO S KLAVIRJEM

1. F. Jelinčič: Tri skladbice
2. D. Mesec: Zaljubljena trobenta
3. D. Mesec: Veseli ventilčki
4. M. Reichenberg: Škatla z buckami
5. F. Jelinčič. Šest variacij na temo
6. F. Jelinčič: Concertino
7. E. Gašperšič: Mala fanfara, Lovska, Hop-hop, Regiment po cesti gre,
Variacije na ljudski motiv, »Now, oh now«-za tri trobente
8. I. Dekleva: Klasična uvertura - za tri troben


2. zvezek: SKLADBE ZA ROG S KLAVIRJEM


1. F. Jelinčič: Gavota
2. F. Jelinčič: Sanjarenje
3. F. Jelinčič: Arija
4. S. Vremšak: Divertimento (6 stavkov)
5. F. Jelinčič: Preludij za tri rogove in klavir
6. Andante sostenuto za tri rogove in klavir
7. V. Hrovat: Fanfare za tri rogove


3. zvezek: SKLADBE ZA POZAVNO S KLAVIRJEM IN ZA TUBO S KLAVIRJEM

1. M. Reichenberg: »Puzzle« za pozavno in klavir
2. F. Jelinčič: Elegija za pozavno in klavir
3. S. Vremšak: Aria z recitativom za pozavno in klavir
4. B. Glavina: Fanfare za tri pozavne
5. B. Glavina. Dva korala za tubo in klavir
6. F. Jelinčič: Pesem starega črnca za tubo in klavir

4. zvezek: KOMORNE SKLADBE I (TERCETI, TRIA IN KVARTETI)

1. E. Gašperčič: Tri za tri (trobenta, rog, pozavna)
2. B. Glavina: Kraška suita (trobenta, rog, pozavna)
3. V. Hrovat: Fanfare (dve trobenti, pozavna)
4. E. Gašperčič: Gorenjski trojček (dve trobenti, rog, pozavna)
5. F. Jelinčič: Kmetič veselo na svetu živi (trobenta, rog, pozavna, klavir)
6. F. Jelinčič: »Veselo na pot« (dve trobenti, rog, pozavna)
7. A. Weingerl: Trobilski kvartet I (trobenta, rog, dve pozavni)
8. A. Weingerl: Trobilski kvartet II (trobenta, rog, dve pozavni)
9. M. Reichenberg: »A-SI-TI-ZA-PET« (trobenta, rog, pozavna, tuba)
10. F. Jelinčič: Suita (trobenta, rog, pozavna, klavir)
11. J. Jež: »Bukolika za Gallusa« (dve trobenti, rog, pozavna)

5. zvezek: KOMORNE SKLADBE II (KVINTETI IN VEČJE ZASEDBE)

1. S. Vremšak: Arietta in scherzino (trobilni kvintet)
2. S. Vremšak: Tri skladbe (trobilni kvintet)
3. F. Jelinčič: Suita (trobilni kvintet)
4. F. Jelinčič: Fanfare I (dve trobenti, dva rogova, pozavna)
5. F. Jelinčič: Fanfare II (tri trobente, rog, dve pozavni, tuba)
6. S. Vremšak: Concertino (trobilni kvintet in orgle)
7. A. Kranjčan: »Grajska skrivnost« (štiri trobente, rog, štiri pozavne, tuba)

 

Bojan Glavina