PRIMORSKA SOZVOČJA
Strokovna revija Zveze glasbenih šol Primorske

Bojan Glavina, urednik
Aleksandra Češnjevar, priprava gradiva
Friderik King, tehnični urednik in oblikovalec

Zahvaljujemo se Jelki Morato Vatovec za pomoč pri lektoriranju.
Zaradi časovne stiske nekateri članki niso lektorirani.
Hvala za razumevanje.

Predstavniki šol v uredniškem odboru: Vesna Soban (GŠ Vrhnika)
Rossana Paliaga (GM Marij Kogoj, Trst)
Bojan Glavina (GŠ Koper - podružnica Piran)
Valči Kavčič (GŠ Idrija)
Darinka Jug (GŠ Koper - podružnica Izola)
Tatjana Škerlj (GŠ Frana Gerbiča, Cerknica)
Valentina Pavio (SCGV E. Komel, Gorica)
Alenka Podgornik Miklavec (GŠ Sežana)
Edvard Popit (GŠ Postojna)
Jerica Rudolf (GŠ Ajdovščina)
Matjaž Šurc (GŠ Nova Gorica)
Marija Slosar Lenarčič (GŠ Ilirska Bistrica)
Jože Štucin (GŠ Tolmin)
Nuša Umer (GŠ Koper)

Izdajatelj in založnik: Zveza primorskih glasbenih šol
Izvedba: Degraf
Naklada: 1000 izvodov
ISSN 1580-3635

Vaše prispevke za Primorska sozvočja lahko pošiljate po elektronski pošti na naslov:
sozvocja@zpgs.net ali redakcija@zpgs.net
ali na naslov:
Glasbena šola Koper
(za Primorska sozvočja)
Gallusova 2, 6000 Koper
tel: 05/627-23-72, faks: 05/627-16-40