UVODNE MISLI

 

Za nami so prvi trije meseci magičnega leta 2000 in z njimi obilica raznovrstnih glasbenih dogodkov. Med temi so bila vsekakor najbolj opazna Srečanja glasbenih šol, regijska tekmovanja (v času, ko to berete, je mimo tudi državno tekmovanje), zatem številni nastopi, sestanki študijskih skupin in seminarji. Dočakali smo sprejetje novega Zakona o glasbenih šolah z vsemi njegovimi dobrimi in slabimi stranmi (več o tem v prihodnji številki) in tudi napoved in preložitev stavke učiteljev, ki jo organizira Sindikat vzgoje in izobraževanja. Na občnem zboru ZPGŠ 23. februarja v Sežani smo izvolili tudi novo predsednico našega združenja. Po dolgoletnem uspešnem vodenju ZPGŠ je Borut Logar , ravnatelj CGV Koper predal svoje predsedniško mesto Slavici Mlakar, ravnateljici GŠ Tolmin. Ob tej priložnosti smo pripravili obširnejši zapis o njegovem glasbenem udejstvovanju na Primorskem.

In kaj je še novega v naših in vaših Sozvočjih? Predvsem oblikovna podoba naslovnice, ki je (s pomočjo nekaterih sponzorjev) sedaj v barvah, veliko novih sodelavcev, nove rubrike in dosti krajših zapisov v obliki ˝utrinkov˝, ki ilustrirajo dogajanja z naših ˝glasbenih˝ prizorišč.

V zvezi s prej omenjenimi revijami in tekmovanji pa smo se v uredništvu odločili, da ne bomo objavljali preglednic vseh programov in uvrstitev posameznih tekmovalcev, ker bi s tem naša revija postala suhoparen bilten s številnimi statističnimi podatki. Predvsem želimo skozi fotografije razgrniti vso pestro paleto dogajanj, brez namena, da uvrščamo v izbiro samo najboljše. Tudi sam smoter Srečanj naj ne bi bil tekmovalno naravnan, o njihovi sedanji in prihodnji vsebinski in organizacijski obliki pa bo potrebno še premisliti.

Skratka, upamo, da bodo tudi Primorska sozvočja op. 2 dovolj odmevna in tudi z vsako naslednjo številko z vašim sodelovanjem še bolj kvalitetna in privlačnejša.

 

 

 Bojan Glavina