TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ˝Dr ROMAN KLASINC˝

V KLAVIRSKEM DUU

Maribor, od 2. do 4. julija 1999

 

Vsi pomembni klavirski skladatelji v glasbeni zgodovini so namenili klavirskemu duu več ali manj pomemben opus. To dejstvo je bilo do sedaj kar nekam prezrto, zato pa je v zadnjem času ta izvirna literatura dobila ustrezno mesto v učnih načrtih glasbenih šol in akademij, na koncertih in tekmovanjih po vsem svetu.

Še enkrat je treba poudariti izvirnost skladb za ta vid komornega muziciranja in ne razne priredbe simfonij, uvertur in podobno za klavir štiriročno!  V času ko ni bilo ne gramofona, ne radia in drugih tehničnih dosežkov tega stoletja, je bila to seveda zaželjena in priljubljena zabava salonskih srečanj. Prav zaradi velike razširjenosti tovrstnih spoznavnih ilustracij je samo omemba ˝klavir  štiriročno˝ predsodkovno zavrla pravi pomen in vrednost klavirskega dua na ustvarjalnem in poustvarjalnem področju.

Izvirnost literature je bila tudi izrecno poudarjena v propozicijah tekmovanja mladih glasbenikov v klavirskem duu letos v Mariboru, ki ga je zgledno pripravila Srednja glasbena in baletna šola Maribor. Že bežen pogled na lepo opremljeno in pregledno programsko knjižico kaže, kako bogata je literatura za klavir štiriročno. Pisana paleta skladb od klasike do sodobne tvornosti je bila skrbno odbrana in pripravljena. Znanje učencev in izjemen trud njihovih mentorjev je zelo dobro ovrednotila tudi mednarodna žirija v sestavi: profesorji Emin Armano iz Zagreba, Igor Dekleva iz Ljubljane in Ireneus Zuk iz Kingstona-Kanada.

Razveseljiva je, ne  samo visoka raven glasbenih centrov Ljubljana, Maribor, ampak tudi Kopra, Pirana, Idrije, Novega Mesta, Velenja, Trsta…(škoda, da ni bilo udeležencev slovenskih glasbenih šol iz avstrijske Koroške!)

Zastopanost naših skladateljev v tekmovalnih programih je bila prav razveseljiva, saj so se nekaterim že znanim in natisnjenim skladbam pridružile še nove, z izvirnim pristopom in sodobnimi izraznimi sredstvi (Bojan Glavina: Štirje elementi za klavir štiriročno: Ogenj, Voda, Zrak, Zemlja). Tako je bila zasluga tekmovanja tudi izziv slovenskim skladateljem za nastanek novih del, obenem pa, tako vsaj upam, začetek delovanj nekaterih uspešnih duov v kontinuiranem muziciranju, širjenju repertoarja in pripravi novih del za bodoče koncertne in tekmovalne nastope.

Naslednje tekmovanje v Mariboru bo prav gotovo spet privabilo veliko število nadebudnih talentov. Toda samo zares uigranim duom, s tankočutnim in muzikalnim  pristopom bodo dosegljive zlate plakete in nagrade! Veliko število srebrnih plaket na letošnjem tekmovanju kaže na tisto osnovo iz katere velja zgraditi novo kvaliteto. Duo se mora zliti v en skupen cilj  umetniško, angažirano, z mnogimi finesami pretkano izvedbo, ki prepriča poslušalce z izpovedno iskrenostjo!

 

Igor DeklevaMed 58-timi klavirskimi dui je na tekmovanju mladih glasbenikov Dr. Roman Klasinc v Mariboru sodelovalo tudi 10 duov iz Primorske.

 

Bronaste plakete so prejeli:

ARMIN ČORALIČ in POLONA BONČINA (mentorica Maja Tajnšek, GŠ Idrija)

LINDA BONČINA in ANA KAURIČ (mentorica Maja Tajnšek, GŠ Idrija)

SARA SEDMAK in MARJANA FIDEL (mentor Laszlo Balazs, GŠ Ilirska Bistrica)

TJAŠA ŠKRBINA in ANDREJA KIRN (mentorica Jasna Jerman, CGV Koper)

 

Srebrno plaketo sta prejeli:

SARA in JANA ZUPANČIČ (mentorica Tamara Ražem, GM Trst)

(Dobili sta posebno nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe)

 

Zlate plakete so prejeli:

ELENA DOJČINOVSKI in ANA GROŠELJ (mentor Bojan Glavina, CGV KoperGŠ Piran)

VERONIKA in URSULA KOREN (mentor Silvana Pretner, CGV Koper)

 

Zlate plakete in posebne nagrade so prejeli:

MATEJA KOS in PETRA PLATIŠE (mentor Tatjana Grahelj, GŠ Idrija)

(Posebni nagradi za najboljšo izvedbo slovenske skladbe in najboljšo izvedbo obvezne skladbe.)

IVONA KRULJAC in IZABEL JURMAN (mentor Bojan Glavina, CGV Koper)

(Posebna nagrada za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.)

HELENA GARDINA in MAJA PEŠIČ (mentor Bojan Glavina)

(Posebna nagrada za najboljšo izvedbo slovenske skladbe.)

 

Vsi nagrajenci s posebnimi nagradami so nastopili na zaključnem koncertu.

 

Tamara Ražem