PRIMORSKA SOZVOČJA

glasilo Zveze primorskih glasbenih šol

 

 

Izvršni uredniški odbor: Bojan Glavina,

                                      Nadja Žerjal,

                                      Friderik King

 

Predstavniki šol v uredniškem odboru:  Darinka Fabiani (GŠ Vrhnika)

                                                         Claudio Furlan (GM Marij Kogoj, Trst)

                                                         Bojan Glavina ( GŠ Piran)

                                                         Tatjana Grahelj (GŠ Idrija)

                                                         Darinka Jug (GŠ Izola)

                                                         Metka Lebar (GŠ Frana Gerbiča, Cerknica)

                                                         Valentina Pavio (SCGV E. Komel, Gorica)

                                                         Leander Pegan (GŠ Sežana)

                                                         Edvard Popit (GŠ Postojna)

                                                         Patricija Rutar-Valič (GŠ Nova Gorica)

                                                         Marija Slosar-Lenarčič (GŠ Ilirska Bistrica)

                                                         Jožek Štucin (GŠ Tolmin)

                                                         Nuša Umer (GŠ Koper)

 

Izdajatelj in založnik: Zveza primorskih glasbenih šol

Glavni urednik: Bojan Glavina

Namestnica urednika: Nadja Žerjal

Tehnični urednik in oblikovalec: Friderik King

 

Litografija in tisk: Gepard 2, Koper

Fotografija na naslovnici: Sergio Gobbo

Internet: Nadja.Zerjal@guest.arnes.si

             Friderik.King@g-cgv.kp.edus.si

Naklada: 500 izvodov

 

 

S prvo številko primorskih sozvočij se tudi zaključuje leto. Uredništvo revije vam na pragu novega tisočletja želi veliko zvočnih doživetij in uspehov.

SREČNO 2000.